3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یک نسل از خرابکاری در حال ظهور است

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistA نسل تازه ای از WreckageDavid BrooksFEB 26 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var figure storyHeader var html header headMenu mediaActionOverlay supportBy var story سند getElementById story var adAgg