3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

هرج و مرج پس از Trump

ادوین بروککس پس از تظاهرات اعتراض آمیز برادران دیوید بروکس پس از اعتراض TrumpImageA زن در یک مرکز رای گیری در میلان اعتراض کرد یکشنبه که رهبر حزب راست سیلویو برلوسکونی برای رای دادن به رای اعتماد مینهیل مدینا آمدند فرانسوی ها روزنامه گتی ایماژ دیوید بروکس 5 مارس 2018 چه اتفاقی می افتد به سیاست آمریکا پس از دونالد تامپام آیا ما ضربه محکم و ناگهانی به حالت عادی و یا انجام کارها به طور گسترده ای خارج از کنترل است. بهترین نشانگر ما تا به حال نمونه ای از ایتالیا است از سلطنت سیلویو برلوسکونی و درس اصلی است که یک بار هنجار رفتار قابل قبول هستند vi