3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ظهور دوزیستان

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist رشد دوزیستان ها David BrooksFEB 15 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var HTML عنوان header headMeta mediaActionOverlay پشتیبانیBy var story document getElementById story var adAggro window m