3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

احترام اول، سپس کنترل تفنگ

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistRespect اولین بار پس از آن Gun ControlDavid BrooksFEB 19 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var adAggro win